NHÀ PHỐ CAO CẤP

NHÀ PHỐ CAO CẤP
Ngày đăng: 30/05/2022 08:23 AM

  Địa Điểm: Xuyên Mộc,Tỉnh Bà RịaVũng Tàu
  Location: Xuyen Moc District, Ba
  Ria Vung Tau Province
  Quy Mô: 188.75 m2
  Scale:188.75 m2
  Hạng Mục: Thi công Xây Dựng
  Construction Items: Civil Construction
  Hoàn Thành: 2022
  Construction Progress: 2022
   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline